חיפוש מהיר
מחיר: עד ש"ח
כניסה לסיטונאים
כניסה למשתמש קיים
זכור אותי במחשב זה

שכחתי סיסמא
הרשמה למשתמש חדש
חדשות
מוצר החודש
עלמא דשיקרא

כאשר אברהם מקבל את דבר האל נאמר לו "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך" כלומר לך מארצך (החיצוניות הרחוקה ביותר) ממולדתך (החיצוניות הקרובה יותר) ומבית אביך (החיצוניות החברתית גיאוגראפית הקרובה ביותר). לך לך כלומר לך לתוך עצמך מכיון שאתה האל ולכן כל התשובות והכוונות אמורות להגיע מתוך עצמך. זו הסיבה לרעיון האהבה ללא תנאי- כאשר אדם אחד שונא את השני הוא שונא את עצמו מאחר והכל אחד. אנשים העוסקים בתרגול רוחני חווים גם אנשים נוספים ולעיתים את כל היקום כולו מאחר והם חווים את התדר האחד. התורה אוסרת על תופעת התקשור (ידעונים ומנחשים) מאחר ואדם המחפש תשובות במקורות חיצוניים "בוגד" באלוהי שבו. זו הסיבה שהעולם מכונה ביהדות "עלמא דשיקרא" - כלומר עולם השקר ואצל ההודים הוא מכונה "מאיה" כלומר אשליה. הטיבטים שואפים להגיע למצב של חוסר קיום על מנת להתאחד עם הבורא. גם רעיון התדר קיים בכל התרבויות החל מה"תהו ובהו" ביהדות ועד לצליל ה"אום" אצל ההודים.
בשנת 1949 נתגלו בנאג חמאדי שבמצרים כתבים עתיקים המיוחסים לישוע באחד הקטעים פונה ישוע לתלמידים ושואל אותם מהו סימנו של ה"אב" בהם? כלומר מהו סימנו של האל בהם? ועל כך הוא משיב להם "תנועה ומנוחה הוא". התכשיטים שלנו מייצגים את הצורות שלובש התדר הראשוני שקיים בכל דבר ודבר. התדרים של תכשיטים אלו מהווים אמצעי ריפוי והבנה רב עוצמה.

אבחון וייעוץ בכוח האותיות והשמות בקבלה ובנומרולוגיה
 
המאמר הבא מומלץ עבור צבור המטפלים בנומרולוגיה ובקבלה, במטרה ליצור ולקבל- "תבנית עבודה": נרחבת, ממוקדת ומהימנה ככל האפשר.תבנית זו מבססת, באמצעות כמספר דרכים ושיטות מתחום המיסטיקה, את תהליך זיהויה ואפיונה של הנפש הניצבת לנגד עיניו של היועץ, ביחס למכלול: הוויותיה, קשייה וקוויי המתאר הפרטניים של אישיותה . ייחודיות הפקת התועלת מן השיטה, באה לידי ביטויה בצורה ובדרך בה- הפונקציות המיסטיות השונות, המשמשות בתהליך האבחון והניתוח- "מבצעות ביקורת איכות" האחת על גביי ולגביי רעותה, כשע"י כך הן- מאשרות ומחזקות- "כבניין רב קומתי", פקטורים כאלה ואחרים במערך מסגרות עולמו של מקבל ההכוונה, לצד אפיוניו ותכונותיו המנטאליות.      שלב ההיכרות ואפיון המצב הקיים- א'  בשלב זה  נשתמש בנומרולוגיה בסיסית, על מנת לגלות ולאבחן את מהות וסגנון חייו ועולמו של האדם. נמצא מהו מספר  שביל גורלו-  וזוגיותו של האדם כלומר נזהה מי הוא- "הטיפוס הנומרולוגי" הניצב לנגד עינינו?שלב ההיכרות ואפיון המצב הקיים- ב'  נבצע מיפוי כולל של האדם ע"פ כוח האותיות שבשמו ובשמות הוריו; יסודות הטבע שבשמו, תנועות ועיצורים; האותיות נותנות הטון שבשמו; פתיחות וסגירות האדם ע"פ יחס אותיותיו השונות; מהות וצביון: הרבדים אשר בפנימיותו, לצד "תיקוניו השונים" במהלך חייו- מל"ך וכולי.שלב ההיכרות ואפיון המצב הקיים- ג'   בשלב זה נבחן ונאבחן את- "הלך הרוח" של אותו מקבל הייעוץ, אשר למולנו. כלומר, ננסה למדוד מהו אותו "המזג האנושי- ברמת האוויר", השורה על האדם...  באמצעות גלגל המזלות האסטרולוגי, נזהה בנפשו אלמנטים- ותכונות, כגון: רגשנות ופגיעות (מים), פזיזות וחוסר שיקול הדעת (אש), חומרנות ללא הפגנת רגישות כלפיי מקורביו (אדמה) או שכלתנות לצד רוחניות המצויות בדו קיום- באישיותו.   שלב ההיכרות ואפיון המצב הקיים- ד' דרך נוספת וחשובה לא פחות לאפיון הלך הרוח המנטאלי מאופיינת ע"פ עונת השנה אשר אליה הינו "מתחבר" (חורף/קיץ בלבד). לדוגמא: נפש אדם המוקסמת והולכת שבי אחר הקיץ הינה ע"פ רוב: מלאת חיוניות, שמחת חיים, ססגונית ברוחה, אוהבת אדם, בעלת חוש- הומור משופע ומפותח, נהנתנית ולעתים דיי קרובות- פזרנית ונדיבה, חמימה ומכניסת אורחים, מינית, קלילה, הרפתקנית ותרה אחר ריגושיםוכדומה;  לעומת זאת רוחו של אדם המבכרת את עונת החורף, מצביעה על עצמה כרוח: אינטימית יותר, לעתים מכונסת בתוך עצמה ומתבודדת, מאוימת וחרדה, חסרת חיוניות ואנרגיה, עצובה ופגיעה, רגישה ורגשנית,שאיננה ספונטאנית ואימפולסיבית ומקבלת את החלטותיה בשיקול דעת-מרבי ע"פ רוב וכולי.    שלב ההיכרות ואפיון המצב הקיים- ה' בשלב זה נבחן מה היא- "השנה הנומרולוגית", בה מצויים כעת חייו- של האדם?... כאשר על פיה, נבחן את האפשרויות הגלומות למיצוי- הפוטנציאל ולהתמרה שבעולמו בזמן ההווה. אזי ובהתאם, גם, לנשקף- מן השנה הנומרולוגית הנתונה, נתווה את ההכוונה ומתן השם הייעודי.ניתן גם לבחון את מספר הבית או הבניין ומספר הדירה בהם שוכן האדם.   שלב- "הסיבה"- הצלבת המידע בשלב זה, נמזג בין כל הנתונים שצברנו בשלבי ההיכרות הקודמים (א'-ה'); נוודא שקיים אימות של כל אחד מן השלבים ביחס למשנהו, נגבש  את שלל המסקנות הסופיות ביחס למהות ואופי חייה של נפש האדם ש למולנו- לאפיוניה וכפועל יוצא של הללו, נגדיר לעצמנו: מהו אותו "תוואי הדרך" הנשקף אל נגד עינינו, ברובד "פונקצית הצורך" שבאדם, לשם הכוונתה והנחייתה לקידום עולמה, בפגישת הייעוץ?...   שלב "התוצאה/ההתרה"- בחירת השם כעת, ניקח את שמו הקיים של האדם ונבצע בו "תהליך מיפוי" אשר בו-נאתר ונזהה את אותן "האותיות המעכבות" בתהליכי חייו ובמקביל, ננתח "אותיות תורמות" ליכולתו להמשיך ולשרוד במצבו הנתון.את אותן- "האותיות התורמות" נשמר על גביי דף נייר, אחת לצד השנייה. "לאותיות המעכבות- ניתן גט"... כעת, נחפש "אותיות- המשלימות" את אותם החסכים הקיומיים, השאיפות והכמיהות שבנשמת אותו האדם. לאחר שבחרנו- "באותיות החיוניות" עבור- צמיחת והתפתחות האדם, ננסה להרכיבן יחד עם אותן- "האותיות –התורמות" לחיפוש ויצירת שמות- חדשים, מתאימים ומלאי חיוניות;בסיום תהליך זה, משמות אלו, יבחר אותו האדם את השם האהוב עליו. בשפעת אהבה ומאורותמלבבי-אל נשמתכם.

 בחזרה לרשימת המאמרים
מבצעים

6 תשלומים בכל קנייה

10% הנחה על פריט שני

BetaGroup - עיצוב אתרים

כל הזכויות שמורות© NTT - מערכות ניהול תוכן
< /BODY>